Signature campaign

share the road logo

http://www.sharetheroads.net/

Paningin (Vision)

Ang karsada ay para sa tao, ‘Di para sa dambuhalang sasakyan. Kaya ang ta’oy  bigyan ng daan.

Layunin:   (Objective)

Ayusin ang pampublikong sasakyan. Ang gusto maglakad at mag-bike, Bigyan ng daan.

Principyo

Huwag mag-agawan sa daan, magbigayan; Huwag magswapangan, magbayanihan.

Methodology

For motor vehicles, apply a road diet. Expand and beautify walkways and bikeways

Call to Action

Sign up to support and petition to the Government to implement the vision of Bayanihan sa Daan.

We will submit our 10 Million signatures to our political leaders on April 22, 2016.